ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • 1. Кои сме ние? 
  Митвас сме администратор на лични данни и се придържаме към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме. 
  Митвас зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който Митвас обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашите уебсайтове или контрагент. 

 • 2. Как да се свържете с нас? 
  Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти: 

  "Митвас " ЕООД, 
  ул. "Професор Цветан Лазаров" № 48
  София, 1592 
  Телефон: 02/892 3838
  Електронна поща: info@mitvas.com

 • 3. Каква информация събираме за Вас?
  Митвас обработваме основно лични данни, които Вие като наш контрагент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на някой от нашите уебсайтове. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри. 
  Личните данни, които събираме за Вас са име, фамилия, телефон,  електронна поща,  адрес , необходими :
  • при офериране и изпълнение на услугите; при сключване на договор за доставка и продажба.
  • при регистрация на някой от нашите уебсайтове и попълване на контактната ни форма на уебсайта; 
  • когато изпращате запитване за услуга/продукт през уебсайтовете ни, и като контакт за получаване на промоционални и информационни материали; 
  • видеозапис - при посещение на сградата на дружеството;.
  Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите/доставим продуктите, които очаквате от нас. 

 • 4. Защо са ни нужни Вашите данни?
  Митвас обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели: 
  • Обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги/стоки или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод; 
  • Предоставяне на персонализирано обслужване, според Вашите нужди;
  В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор за предоставяне на услуга/стока, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679. 

  Другите цели, за които обработваме Вашите данни са:
  • Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини от сферата на логистиката; 
  • Административни и статистически цели като бизнес изследвания и проучвания относно клиентското обслужване; 
  В тези случаи обработваме Вашите данните на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време .

 • 5. Какво правим със събраните лични данни?
  Митвас обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 
  При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.

  Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели. 

 • 6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни? 
  Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани. 

 • 7. Какви са Вашите права? 
  1. Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни; 
  2. Да искате достъп до тях; 
  3. Да искате коригирането им, ако са неточни; 
  4. Да искате заличаването им; 
  5. Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им); 
  6. Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице; 
  7. Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;
  Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти. 

  Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg .